© Alexey Lisovoy | Dreamstime Stock Photos

Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder

UGent-onderzoekers analyseerden data over vrijwilligerswerk, werkzaamheid en gezondheid bij meer dan 40.000 Europeanen. Hun resultaten tonen dat vrijwilligers gezonder zijn, en vaker aan het werk dan anderen.

Vrijwilligers even gezond als 5 jaar jongere niet-vrijwilligers

Vrijwilligers blijken in duidelijk betere gezondheid te zijn dan niet-vrijwilligers. Dit komt ook voor een stuk door een verschil in inkomen. Vrijwilligers hebben vaak een hoger inkomen en dit hogere inkomen is op zijn beurt geassocieerd met een betere gezondheid. Professor Stijn Baert: “Deze bevinding strookt met ons eerder onderzoek dat aantoonde dat wie vrijwilligerswerk opneemt op haar/zijn cv, vaker uitgenodigd wordt voor een jobgesprek.” De onderzoekers schuiven drie bijkomende verklaringen voor hun bevindingen naar voren. Ten eerste werd reeds aangetoond dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op psychologische factoren zoals zelfvertrouwen en zelfwerkzaamheid enerzijds en de kwantiteit en kwaliteit van iemands sociaal netwerk. Ten tweede zorgt vrijwilligerswerk voor fysieke en psychische activiteiten die een bescherming bieden tegen een functionele achteruitgang en dementie bij ouderen. Ten slotte toont neurologisch onderzoek dat vrijwilligerswerk zorggerelateerde hormonen oxytocine en progesteron kan vrijgeven die helpen om weerstand te bieden tegen stress en ontstekingen.

Bron: Website UGent

Foto: © | Dreamstime Stock Photos