Meldingsplicht RVA & vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk & meldingsplicht bij de RVA

Als je werkloos bent en je ontvangt een vervangingsinkomen van de RVA, dan heb je voor je begint als vrijwilliger meldingsplicht bij de RVA. Dat geldt ook voor deeltijds werklozen en mensen die werkloos zijn met een bedrijfstoeslag (bruggepensioneerden). Mensen die tijdskrediet genieten, moeten hun vrijwilligerswerk niet melden.

Je gebruikt hiervoor het formulier C45B. Soms heeft de organisatie een algemene toelating, vraag hiernaar bij de organisatie zelf. Je vult het formulier in en bezorgt dit aan de RVA voor je start met vrijwilligen. Daarna heeft de RVA 12 dagen om te reageren, maar je mag wel al beginnen. Hoor je niets of krijg je een toelating? Super!

Wat bij een weigering of beperking?

Soms zal de RVA een weigering geven of het vrijwilligerswerk beperken: taken verbieden of de tijd dat je vrijwilligt beknotten. Als je dit meemaakt, contacteer dan gerust het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk voor advies. Stuur ons de weigering van de RVA door naar info@vsvw.be.

Test je kennis!

Ken je de regels al goed? Doe dit testje eens en ontdek of je alles weet wat je moet weten over de meldingsplicht bij de RVA.