vrijwilligerswet

Nieuwe regels voor vrijwilligerswerk in de maak

In 2015 bestond de vrijwilligerswet tien jaar. Precies met die verjaardag hebben ministers De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Peeters van Werk aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers gevraagd de wet te evalueren. De ministers bekijken nu hoe ze meer duidelijkheid over kostenvergoedingen kunnen verschaffen en werken aan administratieve vereenvoudiging, op vraag van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

Het wetsontwerp wordt nog besproken met de Hoge Raad voor Vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad en vervolgens aan de ministerraad voorgelegd. Ministers De Block en Peeters hopen dat het nieuwe statuut tegen de herfst in voege kan treden. We houden je alvast op de hoogte via het nieuws, Facebook en onze nieuwsbrief.

Meer weten?