vrijwilligerswet

Nieuwe regels voor vrijwilligerswerk in de maak

In 2015 bestond de vrijwilligerswet tien jaar. Precies met die verjaardag hebben ministers De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Peeters van Werk aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers gevraagd de wet te evalueren. De ministers bekijken nu hoe ze meer duidelijkheid over kostenvergoedingen kunnen verschaffen en werken aan administratieve vereenvoudiging, op vraag van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Het voorstel tot wijzigingen behandelt volgende punten:

  • Fietsvergoeding: zowel vrijwilligers als werknemers kunnen een fietsvergoeding krijgen, maar het voorziene maximumbedrag per kilometer was verschillend voor beide groepen. Dat zou nu rechtgezet worden.
  • Occasionele geschenken: het wetsontwerp stelt voor dat occasionele geschenken die vrijwilligers ontvangen, niet meegeteld worden bij het bepalen van de maximumbedragen voor de kostenvergoedingen.
  • Kostenvergoeding: het woord ‘vergoeding’ wordt telkens vervangen door ‘kostenvergoeding’, om te benadrukken dat het niet om een bezoldiging gaat. Bovendien zijn kostenvergoedingen niet vatbaar zijn voor beslag in het kader van schuldbemiddeling.

Het wetsontwerp verduidelijkt ook dat de wet van toepassing is op bestuursvrijwilligers. De afschaffing van de meldingsplicht voor vrijwilligers die een uitkering van de RVA genieten, werd niet meegenomen in het wetsontwerp.

Het wetsontwerp wordt nog besproken met de Hoge Raad voor Vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad en vervolgens aan de ministerraad voorgelegd. Ministers De Block en Peeters hopen dat het nieuwe statuut tegen de herfst in voege kan treden. We houden je alvast op de hoogte via het nieuws, Facebook en onze nieuwsbrief.

Meer weten?