Bourgeois & Gatz

Betere ondersteuning voor vrijwilligerswerk?

De Vlaamse regering keurde 31 maart de knelpuntennota voor het vrijwilligerswerk goed. Deze nota is voor minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz een belangrijke stap in het ondersteunen van het vrijwilligerswerk. Wat houdt dit juist in?


  • Overleg met de federale regering: er wordt overleg opgestart met de federale regering om wetgeving aan te passen. Eerder deze maand lieten Minister Maggie De Block en Minister Kris Peeters weten werk te maken van een duidelijker en sterker statuut voor vrijwilligers.
  • Meldingsplicht bij RVA: ministers Gatz en Bourgeois vragen om iedereen met een uitkering van tijdelijke of permanente werkloosheid die vrijwilligerswerk wil doen, vrij te stellen van een meldingsplicht bij de RVA of erop toe te zien dat de meldingsplicht louter een melding inhoudt, zonder dat RVA-kantoren hiervan gebruik kunnen maken om vrijwilligerswerk te verbieden.
  • Vereenvoudiging vzw-wet: beide Vlaamse ministers vragen de federale regering oog te hebben voor een vereenvoudiging van de wetgeving voor vzw’s. Zo sturen ze aan op betere doorzichtigheid van de financiële regels ten aanzien van vzw’s, willen we een elektronische dossierbehandeling voor vzw’s mogelijk maken en de procedure voor de fiscale aftrek versimpelen.

Lees het hele persbericht