Afschaffing meldingsplicht RVA

Actie: schaf de meldingsplicht bij de RVA af

Wie werkloos of bruggepensioneerd is en vrijwilligerswerk wil doen, moet dat vandaag nog steeds eerst melden bij de RVA. RVA kan de aanvraag weigeren, terwijl dit grote voordelen oplevert voor vrijwilligers: sociale contacten, een grotere jobkans en een betere gezondheid. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw onderneemt in mei 2017 een mailactie tegen die meldingsplicht.

570 mails verstuurd op 2 & 3 mei

De actie is inmiddels afgelopen. Wel 570 mensen stuurden een mail naar ministers Peeters en de Block en vroegen om de afschaffing van de meldingsplicht. Surf naar onze website en lees de tekst met 8 argumenten.