eenopacht

1 op 8 Vlamingen vrijwilligt

Wist jij dat 1 op 8 Vlamingen vrijwilligt? Dat cijfer blijkt uit het rapport over het Vrijwilligerswerk in België dat de Koning Boudewijnstichting in het najaar presenteerde. 13,9 % van de Vlamingen vrijwilligt regelmatig, dat zijn 750.000 Vlamingen die zich toch dagelijks inzetten in allerlei activiteiten en sectoren. Nog meer cijfers? In heel het land verrichten vrijwilligers meer dan 6000 activiteiten per dag, wat ongeveer overeenstemt met 130.000 voltijdse werkkrachten. De toppers in het vrijwilligerswerk zijn de sportsector en de socio-culturele sector. Ook heel de dienstverlenende sector zet heel wat vrijwilligerswerk in beweging. waarom doen al die mensen dat? Ontdek zelf ook de voordelen van vrijwilligerswerk doen.