hulp in het klasje op de kinderafdeling

Jouw profiel

iemand die : vlot kan omgaan met zieke kinderen, enthousiast is, stipt is, vlot communiceert, het beroepsgeheim respecteert (zeer belangrijk), een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) heeft.

Taakomschrijving

kinderen begeleiden bij spelen en bij de maaltijden, orde scheppen in het klasje, speelgoed afwassen en ontsmetten, patiënten en hun ouders begeleiden naar onderzoeken.

Gezondheid
Kinderen
Begeleiding

Wanneer

regelmatig

Vereisten

Nederlands

Vergoeding

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

Contactpersoon

Mieke Van den Neucker
053/766819

Locatie voor dit werk

Merstraat 80
9300 Aalst

Locatie Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

Interesse?

Contactpersoon

Mieke Van den Neucker
053/766819

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Algemeen Stedelijk Ziekenhuis