Sociaal Huis Oostende - Opbouwwerk Met Kinderen En Ouders

Torhoutsesteenweg 291
8400 Oostende
059 59 13 31
katrien.duthoy@sho.be
http://www.oostende.be/sociaal%20huis

Locatie Sociaal Huis Oostende - Opbouwwerk Met Kinderen En Ouders

Over Sociaal Huis Oostende - Opbouwwerk Met Kinderen En Ouders

Het Opbouwwerk met kinderen en ouders is een netoverschrijdend onderwijsproject en richt zich in het bijzonder naar het basisonderwijs. De opbouwwerker tracht de betrokkenheid van de kinderen/jongeren en hun ouders binnen het onderwijs te verhogen, met als bedoeling gelijke onderwijskansen te helpen realiseren. Daarnaast houdt het opbouwwerk zich ook bezig met andere projecten met als doel de onderwijsloopbaan van de kinderen te verbeteren.

We organiseren volgende projecten:

Huiswerkklassen in de Vuurtorenwijk, het Westerkwartier en op Stene:

Hier willen we kinderen met minder kansen de mogelijkheid geven hun huiswerk in optimale omstandigheden te maken. De werking wordt uitgebouwd in samenwerking met de brugfiguren, de scholen en de ouders en bevordert op die manier de integratie van deze laatste.

BoekBezoek: Voorlezen aan Huis

Vrijwilligers gaan in een bepaalde periode 5 keer voorlezen aan huis bij 5- en 6-jarigen bij wie de gewoonte niet bestaat om voor te lezen. Voor de kinderen vormen die voorleesmomenten een leuke kennismaking met voorlezen en boeken. Voor de ouders is het een aanmoediging om zelf te gaan voorlezen of te vertellen, en samen met hun kind de bib te bezoeken. Dit project wordt uitgebouwd in samenwerking met de brugfiguren en de scholen.

Vacatures van Sociaal Huis Oostende - Opbouwwerk Met Kinderen En Ouders