Schelderust WZC

Wegvoeringstraat 55
9230 Wetteren
09 368 85 11
animatie.schelderust@sociaalhuis.wetteren.be
www.sociaalhuiswetteren.be

Koepelorganisatie: Sociaal huis Wetteren

Locatie Schelderust WZC

Over Schelderust WZC

Als Woonzorgcentrum Schelderust (met centrum voor Kortverblijf) en serviceflats Scheldezicht staan we open voor alle bejaarden die behoefte hebben aan een intramurale bijstand inzake wonen en/of zorg, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Onze doelstelling is om aan onze gebruikers (= residenten/bewoners) een maximaal geïndividualiseerd verblijf te bieden met aandacht en respect voor iedere persoon.

Wij wensen in de eerste plaats zowel het woonzorgcentrum als de serviceflats uit te bouwen tot een aangename plaats waar het prettig is te verblijven met een sterk accent op het organiseren van activiteiten die de dagelijkse sleur doorbreken. Het open karakter van onze bejaardencampus, waarbij de betrokkenheid van familieleden en bezoekers gestimuleerd wordt, komt tot uiting door de aanmoediging van gebruikers om naar buiten te treden. Een aangename en mooi aangelegde ecologische tuin past volledig binnen dit concept.

Hierbij dient iedere gebruiker de ruimte te krijgen om binnen het bestaand concept op basis van een eigen beslissingsrecht zijn verblijf bij ons naar eigen inzicht in te richten en te organiseren. In de tweede plaats wenst Schelderust, als verzorgingstehuis, en Scheldezicht als serviceflats, een kwalitatieve zorg aan te bieden op maat van de gebruiker met heel veel aandacht voor de eigen mogelijkheden van iedere gebruiker en waarbij zijn zelfredzaamheid gemotiveerd en gestimuleerd wordt.

Ook voor onze personeelsleden wensen wij een aangename werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien en die hun persoonlijke betrokkenheid met Schelderust en Scheldezicht stimuleert.

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen we een gezond financieel beleid te voeren. Voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten worden samenwerking en overleg met externe relevante factoren aangemoedigd. Door een kwaliteitsstreven willen wij onze werking permanent proberen te verbeteren en ons dienstenaanbod steeds actueel houden.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.