Open Plaats vzw

Haspelstraat 49
9000 Gent
09 227 25 64
lore.nachtergaele@openplaats.be
http://www.openplaats.be

Locatie Open Plaats vzw

Over Open Plaats vzw

Als werkgever in de sociale economie is het onze bedoeling om te streven naar duurzame vormen van sociale tewerkstelling waarbij de mens centraal staat. Daarom werken wij intensief samen met het OCMW, stad Gent, de VDAB en het Justitiehuis om zo de meest kwetsbaren de kans te bieden om stappen naar werk te zetten. Hiernaast hebben wij ook een enthousiaste vrijwilligerswerking, die onontbeerlijk is voor de goede werking van onze winkel.

Daarnaast voorziet de Sociale Dienst Open Plaats, onze partner binnen Open Plaats vzw, in eerstelijns hulpverlening aan de kansarmen uit de buurt van de Brugse Poort.

Als recyclagebedrijf is het onze kernactiviteit om een optimaal hergebruik van goederen na te streven door middel van inzameling, bewerking en verkoop. Zo participeren wij actief aan het door de overheid aangemoedigde beleid van afvalpreventie en recuperatie.

Als buurtwinkel hanteren we bewust een sociale prijzenpolitiek waarbij we iedereen de kans willen bieden om kwalitatieve tweedehands goederen te kopen.

Als vereniging zonder winstoogmerk realiseren we jaar na jaar een rendabele exploitatie waarbij de opbrengsten volledig geherinvesteerd worden in infrastructuur, productiemiddelen, tewerkstelling en andere kringloopactiviteiten. Al deze investeringen worden eveneens afgetoetst op hun ecologische voetafdruk.

Vacatures van Open Plaats vzw