OCMW Lennik

Frans Van der Steenstraat 6
1755 Lennik
02 532 41 45
nathalie.hertveldt@ocmw.lennik.be
http://www.lennik.be/ocmw-vrijwilligerswerking-2011.html

Over OCMW Lennik

  • vrijwilligers chauffeurs Minder Mobielen Centrale : staan in voor vervoer van mensen met beperkt inkomen en mobiliteitsproblemen naar winkel, sociale activiteit, kapper, ziekenhuis, bezoek, ...
  • vrijwilligers cafetaria/ontmoetingscentrum voor senioren : houden de ontmoetingscentra voor senioren/cafetaria open (3 halve dagen in totaal)
  • vrijwilligers advocaten : staan in voor de juridische eerstelijnsrechtshulp, het gratis verstrekken van juridische informatie en advies, desgevallend doorverwijzen naar de juiste dienst om verder te helpen.
  • vrijwilligers WCD “Den Bleek” : helpen mee tijdens activiteiten (etentjes, optredens, …) in het Woningcomplex met Dienstverlening “Den Bleek”
  • vrijwilligers oppasdienst senioren en mindervaliden : bieden opvang aan huis voor senioren en personen met een beperking/mindervaliden, zo worden mantelzorgers, familie en vrienden ontlast van de dagelijkse zorgen van hulpbehoevenden in hun omgeving. De vrijwillige oppasser gaat langs voor maximum enkele uren zodoende dat de dagelijkse hulpgever andere activiteiten kan vervullen. Enkele mogelijke “taken” van de vrijwillige oppasser zijn gezelschap bieden, toezicht houden, helpen bij het eten, rolluiken naar beneden laten, lichtjes ondersteunen om vanuit zithouding recht te staan/te stappen, voorlezen uit de krant/boek, babbeltje slaan …
  • vrijwilligers buurtzorg : fungeren als contact- en aanspreekpersoon tussen het OCMW en de hulpbehoevende. Zij komen zelf aan vragen tegemoet of verwijzen hen door. Ze zorgen voor extra ondersteuning zodat de zorgbehoevende langer thuis kan blijven wonen. Mogelijke taken van de vrijwillige buurtzorgers : bezoekjes brengen, info en advies geven, kleine taakjes uivoeren in en om het huis, nieuwjaarsgeschenken bedelen, enz.

Sinds 01.09.2012 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en de vrijwillige buurtwerkers van OCMW Lennik. Vrijwillige buurtwerkers die menen dat een persoon omwille van omstandigheden psychologische hulp nodig heeft kunnen dit signaleren aan het OCMW. Indien de persoon in kwestie zelf achter het voorstel staat wordt er via het CGG psychologische begeleiding aangeboden.

  • vrijwilligers IBO “Het Wonderhuis” : helpen mee tijdens activiteiten (inschrijvingen voor opvang tijdens de vakanties, uitstappen, …) voor het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang “Het Wonderhuis”, tevens doen zij huiswerkbegeleiding

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.