OCMW GENT/ Lokaal Dienstencentrum Wibier

Antwerpsesteenweg 768
9040 Sint-Amandsberg
09/266 31 00
ldc.wibier@ocmwgent.be
http://www.ocmwgent.be

Locatie OCMW GENT/ Lokaal Dienstencentrum Wibier

Over OCMW GENT/ Lokaal Dienstencentrum Wibier

Missie-visie

Het lokaal dienstencentrum Wibier richt zich hoofdzakelijk tot de bewoners van Sint-Amandsberg en Oostakker met extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen.

Doel

De levenskwaliteit van de buurtbewoners op alle levensdomeinen behouden en/of verbeteren dit zowel door vragen op te lossen als door ze te voorkomen en de meest gunstige leefomgeving en kansen creëren om "zelfstandig thuiswonen en leven volgens eigen wensen en behoeften" mogelijk te maken.

Het lokaal dienstenentrum :

  • streeft op alle vlakken laagdrempeligheid na
  • benadert elke persoon in zijn totaliteit, met zijn eigenheid, en met respect voor zijn levensvisie en beslissingsrecht
  • geeft elke persoon de kans zijn mogelijkheden te ontplooien, zichzelf waar te maken op het vlak van de verschillende levensdomeinen door een grote verscheidenheid aan te bieden. Dit ter bevestiging en verhoging van eigenwaarde.
  • Stimuleert en ondersteunt vrijwilligersinitiatief
  • Creëert ontmoetingskansen als basis voor sociale netwerken met verhoging van de onderlinge solidariteit
  • bouwt een eigentijds en aangepast aanbod van dienstverlening uit, daar waar nodig, door verwijzing of/en door eigen hulpverlening op maat
  • is een ankerpunt voor informatie en bemiddeling en een aanspreekpunt in de buurt, voor al wie een vraag heeft van informatieve aard of van thuiszorg in de ruime betekenis.
  • bouwt als permanente leidraad inspraak, overleg en evaluatie in met alle betrokkenen
  • streeft amenwerking na met andere organisaties uit de buurt om bovenstaande doelstelling te realiseren en desgewenst de nodige acties hierrond te ondernemen.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.