MS-Liga Vlaanderen

Boemerangstraat 4
3900 Overpelt
011808980
secretariaat@ms-vlaanderen.be
www.ms-vlaanderen.be

Locatie MS-Liga Vlaanderen

Over MS-Liga Vlaanderen

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die zich meestal manifesteert bij jongvolwassenen (20 - 45 jaar). In ons land zijn er meer dan 11000 personen met MS.

Tot nu toe werden de oorzaken van MS nog niet ontdekt, zodat genezing momenteel onmogelijk is. De laatste jaren kan voor sommige mensen met MS, dankzij veelvuldig wetenschappelijk onderzoek, de ziekte worden afgeremd. Naargelang de evolutie van MS kunnen volgende symptomen voor komen: vermoeidheid, gezichts- en gevoelsstoornissen, verminderde kracht in de ledematen, blaasproblemen, ...

Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar en heeft daardoor een belangrijke sociale en psychologische weerslag.

De MS-Liga organiseert de begeleiding met een uitgebreid team van beroepskrachten en vele gemotiveerde vrijwilligers.

Onze taken:

- informatie, hulp en psychosociale begeleiding geven aan personen met MS en hun familie

- integratie van personen met MS bevorderen o.a. door de bevolking te informeren en te sensibiliseren voor MS

- de belangen van personen met MS en hun mantelzorgers verdedigen

- steun aan het wetenschappelijk onderzoek naar MS

- vorming en begeleiding van vrijwilligers

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.