MPC Sint-Franciscus - Volwassenenafdeling

Henegouwenkaa 29/13
1070 Anderlecht
0499903424
shana.vancraenenbroeck@mpc-sintfranciscus.be
http://www.mpc-sintfranciscus.be/

Locatie MPC Sint-Franciscus - Volwassenenafdeling

Over MPC Sint-Franciscus - Volwassenenafdeling

MPC Sint-Franciscus vzw wil op een doordachte en gedragen manier zorg dragen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. We zetten ons al jarenlang in om hen te begeleiden en te ondersteunen in de verschillende fasen van hun leven. Termen als respect en gelijkwaardigheid zijn voor ons de uitgangspunten om cliënten, medewerkers en vrijwilligers te benaderen. Daarnaast speelt het princiep Inclusie een centrale rol in onze missie, we willen daarmee bereiken dat onze cliënten niet alleen geïntegreerd worden in de maatschappij maar dat ze dat ze erbij horen zoals iedere mens.
Binnen het WOC of volwassenenafdeling van Sint-Franciscus vzw zijn er twee werkingen in Brussel waar we 30 volwassenen met een handicap begeleiden; Beschermd Wonen De Boei en Ter Linde. Een groot deel van deze cliënten woont zelfstandig in studio's en krijgt een aantal uren begeleiding per week. Sommige cliënten hebben iets meer ondersteuning nodig en wonen in een huis waar begeleiding elke dag aanwezig is. Vanuit onze inclusieve filosofie zijn vrijwilligers een essentiële figuur voor onze cliënten.
Zou je het leuk vinden om een babbeltje te doen met onze cliënten, om met hen te gaan sporten, naar een evenement te gaan, helpen om mensen te brengen tot activiteiten waar ze zelf niet kunnen geraken, een gezelschapsspel te spelen.... Dan ben je welkom bij ons!

Vacatures van MPC Sint-Franciscus - Volwassenenafdeling