M- Museum Leuven

L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
016 27 29 27
david.somers@leuven.be
http://www.mleuven.be/praktisch/vrijwilligers/

Locatie M- Museum Leuven

Over M- Museum Leuven

M is een door de Stad Leuven opgericht en gesubsidieerd museum en heeft het juridische statuut van een autonoom gemeentebedrijf. M bouwt verder op een stedelijk museale werking die al sinds het begin van de 19de eeuw actief is, met een aantal toonplaatsen en een historisch gegroeide collectie.

M wordt een in de stad Leuven, regio en Vlaanderen verankerde professionele culturele speler die gisteren, vandaag en morgen bij elkaar brengt door:

  • Een integrale werking rond diverse aspecten van de beeldcultuur te ontwikkelen;
  • Vernieuwend om te gaan met haar unieke collectie met landelijke uitstraling op het vlak van het verzamelen, beheren, onderzoeken en tonen;
  • Voortdurend vernieuwing en creativiteit te stimuleren;
  • In dialoog te gaan met sleutelorganisaties;
  • Aansluiting te vinden bij een divers publiek, zowel lokaal (De Leuvenaar) als internationaal.

M kent dus een levendige, gastvrije, internationaal geori├źnteerde werking. Ze is daarenboven een creatieve hotspot waar kunst en de kunstenaar een maatschappelijke rol vervullen. M wil bijdragen tot het universele gevoel dat een kunstenaar en kunstinstellingen een ware bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van de leefgemeenschap.

M is op Vlaamse schaal een middelgroot museum dat een positie inneemt net onder de grootte van de kunsthistorische (stedelijke) musea Brugge, Gent en Antwerpen en de 2 musea voor hedendaagse kunst (S.M.A.K. en MuHKA), maar moet daar qua uitstraling en werking na verloop van tijd dicht tegen aanleunen. Op Vlaams niveau moet M een representatieve instelling zijn met een sterke organisatorische, culturele, wetenschappelijke en technische expertise.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.