KVG Antwerpen-Mechelen

Stenenbrug 96
2140 Borgerhout
03 235 85 57
vrijetijd.antwerpen@kvg.be
www.kvg-antwerpenmechelen.be

Koepelorganisatie: KVG vorming vzw

Locatie KVG Antwerpen-Mechelen

Over KVG Antwerpen-Mechelen

KVG-Vorming heeft tot doelpersonen met een handicap en hun omgeving te verenigen om hun ontmoeting, vorming, cultuur en informatie aan te bieden en hun de kans te bieden om zich sociaal in te zetten. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap. Zij werkt aan belangenverdediging, bewustmaking en mentaliteitsverandering en richt zich zowel tot het individu, tot de samenleving, als tot de overheid.

De missie van de vrijetijdswerking van KVG Vorming vzw formuleren we als volgt:

De vrijetijdswerking van KVG Vorming vzw bevordert de vrijetijdsmogelijkheden van thuis- of zelfstandig wonende mensen met een handicap en hun omgeving door het bieden van vrijetijdszorg op maat. We richten ons hiervoor zowel naar het specifieke als het reguliere aanbod in de vrijetijdssector en streven naar een inclusieve benadering. Voor de uitbouw van dezevrijetijdswerking doen we hoofdzakelijk een beroep op vrijwilligers.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.