Internationaal Comité

Mgr. Broekxplein 6
3500 HASSELT
011290917
inge@icvzw.be
www.icvzw.be

Locatie Internationaal Comité

Over Internationaal Comité

Het Internationaal Comité vzw (IC) is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie. Het IC wil zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen. Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen.

Het IC is een sociaal-culturele vereniging, een “federatie” van ruim 340 zeer diverse lidverenigingen (qua nationaliteit, etnie, taal, geloofsovertuiging, doelen, wel of geen ervaring met verenigingsleven, …), verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Onderwijs, maatschappelijke participatie en tewerkstelling beschouwen we als sleuteldomeinen tot een succesvolle, structurele inbedding van etnisch- culturele gemeenschappen in onze samenleving.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.