Hujo

Anspachlaan 111 bus 7
1000 Brussel
02 521 79 20
info@hujo.be
http:/www.hujo.be

Koepelorganisatie: deMens.nu

Over Hujo


Hujo is een vrijzinnige humanistische en landelijk erkende jeugdvereniging en een koepel voor een 20-tal onafhankelijke lokale groepen en een brede waaier aan regionale initiatieven in Vlaanderen en Brussel. Hujo organiseert lokaal-, regionaal- en landelijk- activiteiten, vakanties, vorming en maatschappelijke sensibiliseringsacties voor kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar . Hujo biedt kinderen en jongeren een veilige, maar tevens uitdagende, omgeving waar ze vanuit hun eigen fantasie en leefwereld, op een speelse, creatieve en/of avontuurlijke manier hun individuele en sociale vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hujo wil hierbij een aantal kernwaarden uitdragen: gelijkwaardigheid, vrijheid, participatie, menselijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, inclusiviteit, redelijkheid, dialoog,... Hujo is een vrijwilligersorganisatie, die ondersteunt wordt door professionele medewerkers. Hujo vrijwilligers krijgen de ruimte om te groeien in de rol die men wil opnemen. Dit proces wordt ondersteund door een evenwicht te creëren tussen engagement en ontspanning. Hujo kenmerkt zich door een 'bottum-up' werkmethode en een 'do it yourself' attitude. Wij laten ideeën en initiatieven - over de in- of oprichting van lokale groepen, activiteiten en vakanties - zoveel mogelijk vanuit de jeugd zelf opborrelen. Onder het motto "iedereen kan zijn ei kwijt bij Hujo", biedt Hujo vorming en inhoudelijke, administratieve en materiële ondersteuning aan vrijwilligers die, op lokaal, regionaal of landelijk niveau, jeugdwerkactiviteiten willen organiseren.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.