CKG Betlehem

Edgard Tinellaan 2B
2800 Mechelen
015 44 67 67
ilse.van.der.schoot@emmaus.be
http://www.ckgbetlehem.be

Koepelorganisatie: Vzw Emmaus

Over CKG Betlehem

Het CKG streeft ernaar de kinderen en hun gezinnen in al hun verscheidenheid te begeleiden in hun opvoeding.

Streven: Samen met het gezin, trachten we te zoeken naar gepaste handvaten ter ondersteuning van hun opvoeding. We hebben hierbij een besef van onze eigen grenzen. We starten een proces waarbij we willen vooruit komen.

De kinderen en hun gezinnen: We willen hier de nadruk leggen op zowel het kind als hun gezin. Het kind kan niet los worden gezien van zijn gezin en omgekeerd. We willen beide benadrukken. Zowel het kind als zijn gezin vragen een deskundigheid die echter niet onverzoenlijk is. Ze worden gestuurd door één consistente theorie: systeemtheorie.

In al hun verscheidenheid: Het CKG engageert zich uitdrukkelijk om open te staan voor alle mogelijke gezinsvormen (bv. éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, …) alsook alle mogelijke bijzondere leefsituaties (bv. vluchtelingen, kansarmen, allochtonen, ouders met een psychiatrische problematiek, …). Als CKG willen wij een omgeving creëren waar er ruimte is voor deze diversiteit en waar we willen stimuleren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Als we kinderen willen leren omgaan met diversiteit, vinden we het belangrijk om respect te hebben voor de geschiedenis en culturele achtergrond van elkeen.

Begeleiden: We willen de kinderen en hun gezin op een professionele manier begeleiden vanuit een multidisciplinaire werking. Voortgaand op onze missie en waarden, vinden we dat opvoeden en begeleiding moeten geleerd worden, minder door overnemen van modellen, maar eerder door wel (zelf)-kritisch na te denken.

In hun opvoeding : Dé opvoeding bestaat niet. We willen als CKG een klimaat creëren waarin de kinderen en hun ouders, met hun opvoeding en met hun eigen waarden en normen, zich kunnen ontwikkelen in een richting die ze zelf bepalen.

Vacatures van CKG Betlehem