Cfsj

lerie Pacific 16, 18, 19 et 20
1210 Brussel
02/2800946
contact@cfsj.be
http://www.cfsj.be

Over Cfsj

Algemene informatie

Cursussen

Nederlandse taalstimulering

Franse taal voor beginners en gevorderden

Informatica voor beginners en gevorderden

Bedrijfsbeheer en hulp bij het opstarten van een bedrijf of bij het zich vestigen

als zelfstandige.

Vooropleiding en oriëntatie voor werkzoekenden bij het zoeken naar werk, en bij het zoeken naar een beroepsopleiding bij VDAB.

Activiteiten

Workshops voor kinderen, jongeren gedurende de schoolvakanties

Culturele activiteiten voor alle leeftijden (museum- en theaterbezoeken, concerten, exposities e.a.)

Activiteiten voor senioren

Samenlevingsinitiatieven

Onthaal en sociale dienstverlening

Oriëntatie en doorverwijzing naar verschillende Nederlandstalige partnerorganisaties en diensten.

Interculturele ontmoetingen stimuleren via socio-culturele activiteiten in samenwerking met verschillende Brusselse partners

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.