244

Tiende Meistraat 34
3700 Tongeren
0497/364922
info@244-helpeenhond.eu
http://244-helpeenhond.eu/default.aspx

Locatie 244

Over 244

Dit dochter-project Help Een Hond is bedoeld om geld en middelen in te zamelen om straathonden in Montenegro een beter leven te geven.

Tekst uit onze statuten:

vzw 244 heeft tot doel, in de meest ruime betekenis,

-het samenbrengen van mensen en het stimuleren van het gedachtengoed in verband met cultuur, filosofie en ethiek.

-het verbeteren van de levensstandaard van zowel mens als dier, zowel in binnen-en buitenland.

-het organiseren en praktisch uitvoeren van hulp aan dieren, zowel in België als daarbuiten.

Activiteiten.

De vzw behaalt dit doel door:

- het organiseren en promoten van socio-culturele, sportieve, artistieke of educatieve activiteiten zoals uitstappen, workshops, tentoonstellingen, liefdadigheidsevenementen en andere bijeenkomsten voor het grote publiek.

- ondersteuning te bieden aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen

- het creëren en verspreiden van informatie, onder meer met het oog op de bewustwording van de problematiek en levenssituaties in bepaalde gebieden, evolutie hiervan en mogelijke verbeteringen;

- het organiseren van outplacement activiteiten die mensen van verschillende culturen in contact brengt met elkanders leefomgeving. Dit door het opzetten van contactmomenten en projecten waarbij mensen van verschillende nationaliteiten of culturen met elkaar in contact komen;

- educatie over welzijn van zowel mens als dier

- promoten van mens-en diervriendelijke activiteiten en levenswijzen

- organiseren en uitvoeren van hulp aan zwerfdieren in de meest ruime betekenis met o.a. nieuws over zwerfdieren in de publiciteit brengen, zoeken van adoptie-en opvangplaatsen, geld inzamelen om medische kosten, transport etc. te betalen.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.